Fresh Flower
Всяко "Аз" е начало на история

Елена Мечева

Психолог

Акцент

Понякога клиентите са разочаровани когато им кажа, че нямам съвет или препоръка за тях. Всъщност съвет, техника, препоръка - това са общи постановки и генерализации. Индивидуалният подход е онова, заради което сте се свързали с психолог и заради което на практика плащате.
Е, кое бихте избрали? Наръчник с "общи насоки" или отговор, изобретен конкретно за Вашия въпрос?
Video Game

Психолог за видеоигра? Защо не?

Новини

Raindrops on Window

Как говорим за смъртта?

Статия

Window with Plant

Безплатни консултации

Подкрепа в загубата

Paper Stack and Pencil

Важните правила, с помощта на които структурирам работата си:

  • график

  • заплащане

  • записване и отмяна на часове

Какво трябва да знам преди срещата с психолог?
 

Услуги

Индивидуална работа

Срещата между психолога и клиента е особена среща. Тя е взаимодействие, процес, и преди всичко - съвместна работа...

Работа с деца и юноши

...всяко едно дете, без значение от възраст, пол, социален статут или ниво на когнитивно развитие, има потребност да бъде чуто...

Работа със семейства

Нишките, които водят до разплитането на всеки случай, отпращат към родителите и към семейството...

Онлайн консултиране

Онлайн консултирането би могло да е удачен вариант при невъзможност за консултация в кабинета.

Училищна психология

Училището е специално място. Особено когато работиш там. А най-добрите учители всъщност, се оказват...децата.

Тест за училищна готовност

Тестът за училищна готовност е инструмент, с който се оценява дали детето е усвоило базисни знания и умения преди първи клас.

White chair in an empty room
Child's Room
Young Family
Working from Home
Chalkboard with Different Languages
Student Writing

За мен

За моя подход

1/2

Партньори:

TheoryB.jpg
favicon.png
logo.png
Кожа лого.png
4_тест.jpg