top of page
Screenshot_20220930_143448_com.google.android.apps.maps_edit_737806287808772.jpg
Всяко "Аз"
е начало на история

Елена Мечева

Психолог

Акцент

Всеки може да свърши дадена работа перфектно ако разполага с неограничени ресурси. Истинското предизвикателство е да се работи с наличното, а то в повечето случаи е далеч от перфектно.
Още по-интересното е, че именно когато човек бъде ограничен и когато няма всички ресурси, тогава на помощ идва човешкото въображение. А то наистина е безгранично...
Video Game

Психолог за видеоигра? Защо не?

Новини

IMG_20221030_140649.jpg

A journey in
11 bit studios

Ново сътрудничество

IMG_20220929_181044.jpg

Ново
пространство

Новини

Paper Stack and Pencil

Важните правила, с помощта на които структурирам работата си:

  • график

  • заплащане

  • записване и отмяна на часове

Какво трябва да знам преди срещата с психолог?
Психологическо консултиране

Услуги

Индивидуална работа

Срещата между психолога и клиента е особена среща. Тя е взаимодействие, процес, и преди всичко - съвместна работа...

Работа с деца и юноши

...всяко едно дете, без значение от възраст, пол, социален статут или ниво на когнитивно развитие, има потребност да бъде чуто...

Работа със семейства

Нишките, които водят до разплитането на всеки случай, отпращат към родителите и към семейството...

Онлайн консултиране

Онлайн консултирането би могло да е удачен вариант при невъзможност за консултация в кабинета.

Училищна психология

Училището е специално място. Особено когато работиш там. А най-добрите учители всъщност, се оказват...децата.

Тест за училищна готовност

Тестът за училищна готовност е инструмент, с който се оценява дали детето е усвоило базисни знания и умения преди първи клас.

White chair in an empty room
Child's Room
Young Family
Working from Home
Chalkboard with Different Languages
Student Writing

За мен

За моя подход

Партньори:

TheoryB.jpg
favicon.png
logo.png
Кожа лого.png
4_тест.jpg
Контакти
bottom of page