top of page
Family
Работа със семейства

Консултирането на семейства е естествен процес, следващ логично при психологическата работа с деца. Няма затруднение при което и да е дете, което да бъде ограничено само в неговата психика и характер. Нишките, които водят до разплитането на всеки случай, отпращат към родителите и към семейството. Логиката се търси в цялата система, никога (или много рядко) извън нея. При това не толкова, за да се търсят причини за дадено поведение и/ли затруднение, а за да се търсят решения.

Съвместната работа с родителите е задължителна предпоставка за успешното развитие на всеки случай. Възможностите за интервенция се увеличават значително, когато всички членове на семейството участват заедно в процеса, а не само детето.

Кой вариант е подходящ за Вашия случай - семейно консултиране или индивидуална работа? Това става ясно постепенно, и зависи от конкретния случай и от потребностите на детето и родителите.

Предизвикателства
  • Зачестяващи конфликти с партньора.

  • Криза в отношенията - изневяра, раздяла.

  • Житейска криза - раздяла/развод с партньор, смърт на член на семейството.

  • Проблеми в семейството, касаещи децата.

  • Трудности в разширеното семейство.

Rock Climber
bottom of page