top of page
Teacher Helping Student
Тест за училищна готовност - ТУГ

Тестът за училищна готовност е инструмент, с който се оценява дали детето е усвоило базисни знания и умения преди началото на първата му година в училище. Има най-различни варианти на тестове, но аз използвам този на проф. Пламен Калчев, създаден през 2013 г., за който съм преминала обучение.

Тестът се състои от 5 скали - езикови умения, математически умения, фина моторика, зрителна дискриминация и скала за изследване на внимание и концентрация. ТУГ е подходящ за деца на възраст 6-7 години. Провежда се в рамките на 40-60 минути, индивидуално, от сертифициран за това психолог.

Полученият резултат (във вида на точки и графично изображение) дава информация не само дали детето е преминало успешно, но и в кои области резултатите са най-добри; съответно най-слаби. Това би могло да е от помощ на началния учител, който от самото начало ще има яснота в кои направления трябва да работи допълнително, или пък да развива.

Ако евентуално детето не успее да покрие минимума точки, за да се смята, че е готово за училище, следвайки стандартизираната процедура, тестът се прави повторно. С това се стремим да избегнем влиянието на други фактори при резултата - например разсеяност, притеснение, умора и т.н.

Като последен етап на тестовия процес резултатите се коментират с родител, в отделна среща. Нa този етап можете да зададете въпросите си и да получите обратна връзка за цялостното поведение на детето през времето на тестиране.

Провеждане на ТУГ

​Цена на провеждане на ТУГ:

80 лв.

 

       В цената се включва:

  • Провеждане на теста - 40-60 минути;

  • Повторно провеждане при непокриване на необходимите точки от първия опит;

  • Изчисляване на резултат и представянето му във вида на  точки и графика;

  • Представяне на резултатите на родител и обсъждане в отделна среща или по телефона - 10-15 минути (по желание).

Rock Climber
bottom of page