top of page

Тревожният родител

11.07.2023 г.

Дискусия с 1 наум

Колко се тревожим за детето? Докъде тревогата е реална, обективна и необходима и къде вместо да пази - пречи. На нас, родителите и на детето. Къде е пресечната точка на тревогата, самостоятелността и усещането ни за контрол? Как понасяме трудностите в родителството?


https://www.youtube.com/watch?v=Tpt9XwBVNNE&t=6s

bottom of page