Therapy Office

Рубрика

"Психологията"

Обичам да описвам психологията с думите „наука като всички останали“. Тя има своя теория, методология, принципи. И все пак бива „персонализирана“ от всеки специалист, в зависимост от неговата личност, интереси и професионална подготовка.

Независимо от индивидуалния характер на психологическата работа, съществуват някои задължителни (все още не по закон) предпоставки, за да се реализира успешно нашата работа. Някои от тях са:

  • Допълнителна квалификация чрез обучения, семинари, конференции, лекции;

  • Спазване на етичните норми и принципи;

  • Работа под супервизия;

  • Пълна конфиденциалност (с изключение на много редки случаи, при съществуващ риск за клиента или околните);

  • Поддържане на мрежа от колеги и специалисти в подкрепящи професии, с цел насочване на случаи при нужда.

А дали изобщо психологията работи – въпрос, поставян ми многократно, с тези думи или косвено, от различни хора?

 

Важно е да кажем, че не всеки се интересува от тази наука и нейното приложение. Но скептичен или не, човек няма как да добие представа какво се случва в кабинета, ако не го посети сам.

Reflection Through Broken Glass

Митове за психологическата работа

Chess Game

"Моля Ви, кажете къде е проблемът?"

Caring

И психолозите избират