Giving a Speech

Рубрика

"Младите хора днес"

В тази рубрика ще обърна заслужено внимание на един етап от живота, в който като че ли най-голямото предизвикателство се оказва многообразието от избори. В ранната си зрялост младите хора чуват непрекъснато, че "животът е пред тях", "всичко най-хубаво предстои".

 

Но  лесно ли е да бъдеш млад наистина, особено в нашето особено общество, в глобализиращия се свят, който поставя въпроси, непознати на предходните поколения? С какво психологията може да е полезна?

Да видим.

Daffodil Bulbs

От self-esteem

до selfie

Family Portrait 4

Днешните родители

Continuity

Скучно ми е, или за липсата на липса

Navigating in Woods

Какво печелим когато губим, или обратното