Гняв, примирение, приемане -

едно извънредно положение, три начина на реакция

(Сравнителна таблица)

След като премина първоначалният шок от пандемията, която държи интереса на (почти) всички в света в момента, започват да се разгръщат процеси, които задават нова посока на мислене - включително в областта на психичното здраве. Всъщност в материала днес съм представила - макар доста схематично - информация, която не е нова, но е пречупена през необходимостта ни да се справим с извънредното положение, в което сме поставени. Трите начина на реакция, илюстрирани в таблицата по-долу, са сходни със стадиите, които се наблюдават при траурната реакция (реакцията на загуба). Дали ще преминат последователно, точно в реда, в който се учат в учебниците, или ще придобият индивидуален оттенък според конкретната личност, не е толкова важно.

По-важното е да отбележим и наблюдаваме емоционалния си отговор (наш и на близките ни) в актуалната ситуация на стрес и неизвестност, защото именно той има отношение към справянето - както краткосрочно, така и дългосрочно. Разбира се, че до постигането на някакъв психически баланс е задължително да се проявят и другите фази - с различна острота и продължителност; и с уговорката, че балансът може и да не бъде постигнат.

 

Затова и систематизирах наблюденията си дотук, като своеобразен ориентир - без да претендирам за изчерпателност. Повод беше личното ми чудене за това какво значи да се примириш, нужно ли е (или е редно да сме гневни), идентични ли са примирението и приемането на ситуацията и къде са разликите между двете?

В заключение ми се струва важно да подчертая, че ситуацията на приемане на практика е някаква форма на активна адаптация към случващото се. И като такава предоставя възможности за непрекъснато обогатяване на поведенческия и емоционален репертоар. Да приемем не значи да спрем да търсим по-добри решения, да спрем да се гневим когато е нужно (понякога е нужно, да) или безрезервно да вярваме на всичко, което ни се представя в смилаем вид. Но значи да търсим нещо повече, да преминем с увереност отвъд чистия гняв и примирението; от това до голяма степен зависи как ще продължи животът ни след кризата. Е, поне до следващата - но всяко нещо по реда си... :)

Ако статията ви е била полезна и/ли информативна, можете да я харесате или споделите.