Вашите въпроси

Н.Б., майка на дете, 2 г.

Kids Play

1. Как промените в живота на детето (смяна на стаята, в която спи, отучването от ползване на памперс и др.), влияят на психиката му?

2. Как да обясним на детето, че то би следвало да е по-самостоятелно, тоест да не бъде винаги и навсякъде с родителите си (да спи само, да се заиграва само и др.)?

Здравейте. Вие имахте и други въпроси, върху които ще се спра по-натам, но си позволих да групирам тези 2, защото според мен в същината им стои едно и също. Става дума най-общо за промените в живота на детето и как да го подпомогнем да се справя по-лесно с тях. А уменията за адаптация към новото са в тясна връзка със самостоятелността, която Вие сама извеждате като нещо, което трябва да се изговори с детето.

Мисля, че основният проблем с "възпитаването" в самостоятелност върви в две посоки - кога започва и как се случва?

Кога? Забелязвате ли, че сложих думата "възпитание" в кавички? Това е защото сякаш няма един точен момент, в който процесът изведнъж да започне и да може да научи, както се учат други умения. Да, има възраст, в която все по-ясно личи потребността на детето да е самостоятелно - то настоява да прави нещата без чужда помощ, макар и все още възможностите му да не отговарят на желанията. Но първите, най-базисни умения да е "само", в добрия смисъл на думата, могат да се придобият много рано, много преди да държи лъжичка, да говори или да се придвижва. Например, да не се тревожи при кратка раздяла от майката, да проявява любопитство към нещата, да бъде оставяно да опитва

Как? Вторият аспект, който създава трудности е, че

Пример 1: детето е на 9 г. То вика от другия край на площадката, че иска нещо от майката. Вместо да го повика да вземе онова, което иска, тя става и му го носи.

Пример 2: детето е на 5 г. Майката е преценила, че трябва да му оправи панталонките, но вместо да го помоли да го направи, отива при детето и го загащва.

Пример 3: детето е на 4. Майката го храни под предтекст, че само се храни твърде бавно.

Пример 4: детето е на 3. На тази възраст голямото дете се е обличало само. Малкото обаче не може - майката твърди, че поради вечното бързане няма време да го учи.

Общо взето става ясно, че основното за изграждане на самостоятелност е да умеем да преценим с какво детето може да се справи, та дори да не сме 100% сигурни, и да му позволим да опита - с риск да се провали. Няма таблица с разписани норми, водим се по детето и по неговите интереси и възможности. И проявяваме пасивност - ако сме твърде активни, детето може изобщо да не проявява желание да е самостоятелно - просто защото е по-лесно за него.

Във въпросите Ви има един друг момент - Вие имате усет за това, че е важно детето да не се травмира. И сте права. Но ще подчертая разликата между травмиране и фрустрация. В първия случай е ясно - детето не е готово и всеки опит да въведем промяна носи за него усещания, които оставят траен негативен отпечатък върху психичното. Докато фрустрацията е в някакъв смисъл необходима и неизбежна. Ще си позволя да перифразирам Франсоаз Долто - тя казва, че възпитанието Е нежелан от детето процес, то не се радва да му забранявате, не изпитва  желание да спазва правила. Точно обратното - това, че го правите, го фрустрира, ядосва го. Но може ли да го оставим да прави каквото иска? Не, дори ако трябва да му доставим неудоволствие, да го разстроим.

Децата са различни - трудно е да се каже кога е добре да стане отделянето в стая, приучаването към памперс, зависи от много неща, включително от нагласите на родителите. Важното е да не се натрупват много нови неща едновременно, а да се въвеждат постепенно. Може да се направи опит, ако детето реагира твърде болезнено, да се отложи във времето. Но като ориентир, около и след 2-та година психичното вече има представа за "аз", и самостоятелността трябва да се окуражава.